FORUM         KONTAKT  
English language
     
Spisak izmena

01.10.2004.
Projekat postavljen

Dokumentacija

SCH: halo1_sch.gif

PCB: nema

Spisak komponenti:
nema

Download sekcija

Software:
ver_18_build20.zip

Slični projekti
Halo kartice.... DEO I
Revizija: 1.0
Datum: 01.10.2004.
  Goto PART II

Edukativni članak na temu: kako iskoristiti istrošene Halo kartice, u recimo alarmnim sistemima ili digitalnim bravama.

OGRAĐUJEMO SE:
Sve informacije koje prezentujemo u ovom tekstu su isključivo u edukativne svrhe. Svaka zloupotreba ovih informacija u ilegalne svrhe zakonom je kažnjiva. Bilo kakva pitanja vezana za hakovanje, dopunjavanje, kloniranje kartica biće ignorisana.

UVOD:

Halo kartice koje se već dugo koriste na zapadu, a od skora i kod nas smatraju se potrošnom robom. Nakon potrošnje kredita one se ili jednostavno bacaju, ili se sklanjaju po strani, za prijatelje nekada kolekcionare salveta, markica, novca... a sada halo kartica :)

Šta su to SMARTCARD - čip kartice?

Večita potražnja tržista za nekom sigurnom, jeftinom i apsolutno standardnom elektronskom identifikacijom istisnula je na vrh popularnosti u svetu, karticu dimenzija 86x54mm, zanemarljive debljine. Veći deo kartice čini plastični omotač koji je u stvari samo kućište 'srca' kartice a to je čip veličine ne veće od 5x5mm. Današnji trend minijaturizacije uslovio je da veličina 86x54mm bude smanjena na 15x25mm, za potrebe mobilnih telefona.

Od atributa: sigurna, jeftina, standardna ostalo je da važi samo jeftina, sigurna, i donekle standardna. Tačnije standard je vezan isključivo za dimenzije koje su svuda iste, sve ostalo zavisi od primene, potreba....

Za nas je od interesa naravno čip koji se nalazi unutar plastičnog kućišta. U zavisnosti od standarda mogu se sresti kartice sa 8 i 6 izvoda.

Primeri nekoliko standardnih čipkartica i izvoda na njima dati su na Slici 1

PINOUT:
1 : Vcc = 5V
5 : Gnd
2 : RESET
6 : Vpp = 5V (*)
3 : Clock
7 : I/O 4 : RAS
8 : Fus (**)

(*) +21V za stare NMOS cartice
(**) Ne koristi se na novim karticama kompatibilnim sa 256 bitnom memorijom


Slika 1 – Nekoliko primera čip kartica i njihovih izvoda

Osnovne karakteristike čip kartica:
Serijski sinhroni protokol
N-MOS tehnologija ili kod novijih CMOS
256x1 i 512x1 bit organizacija
Mala potrošnja (aprox. 85mW)
Vreme pristupa: 500ns
Radna temperatura: -10°C +70°C
10 godina očuvanost podataka

Više informacija na ovu temu možete naći na web adresi:
http://www.epanorama.net/links/smartcards.html

Konkretno:

Halo čip kartice za široku upotrebu na Halo govornicama, koje se kod nas mogu kupiti na svakom bolje snabdevenom kiosku, imaju izgled kao na Slici 2.

Slika 2 – izgled domaćih čip kartica

Komunikacija sa njima moguća je bez nekog posebnog hardvera. Tip komunikacije je sinhroni serijski. Unutar kartice na određenim lokacijama postoje razne informacije. Veličina memorijskog prostora u domaćim karticama je 512 bita, (64 bajta). Memorijska mapa kartice izgleda kao na Slici 3:

Slika 3 - Memorijska mapa Halo kartice

Bitno je napomenuti da je kartica PROM tipa i da je nije moguće prepravljati, kada je kredit istrošen. Ono što nama može biti interesantno je jedinstveni serijski broj kartice koji se nalazi na lokacijama 04 do 07. To je 32-bitni broj (4 294 967 296 različitih kombinacija), čime je postignuta prilična sigurnost, i koga nije moguće prepravljati. Ovo nam je dalo ideju da potrošene čip kartice možemo upotrebiti kao identifikacioni elektronski ključ, u sklopu, recimo neke digitalne alarm-brave.

Kako isčitati čip karticu?

Karticu je moguće isčitati uz pomoć PC računara i nešto malo kablova. Šema povezivanja data je na Slici 4. Za konekciju na PC iskorišćen je paralelni port. Napajanje treba biti stabilizovano na +5V, a kartica u proseku troši 5mA tako da se može upotrebiti standardni stabilizator napona 78L05. Konektor za ove čip kartice postoji u prodaji pa ga je poželjno kupiti. Vodite računa da napajanje priključujete isključivo nakon provere da je kartica lepo uglavljena u slot konektora, u suprotnom moguće je prespajanje kontakata i neželjene posledice. Upravo zbog toga na šemi postoji mali prekidač. Iako i na samom konektoru postoji prekidač (nema kartice – "on", ima kartice - "off"), koji služi da detektuje kada je kartica u slotu, mi ga nismo upotrebili jer bi se zbog njegove "kontra" logike hardver ukomplikovao.

Slika 4 - Šema veza PC interfejsa i kartice
(kliknuti za veću sliku)

Sofware:

Da bi se prethodno opisani interfejs mogao koristiti potrebno je imati i odgovarajući program na PC računaru. Izgled je dat na Slici 5. Program je namenjen za Windows 95, 98 platforme i neće raditi pod NT/XP operativnim sistemima. Ovaj program kao i njegov izvorni (source) kod možete skinuti sa donjeg linka.

Slika 5 – izgled programa za Windows 9x

Ovde možete preuzeti zip arhivu sa Win softverom (ver1.8 build20)

Nastavak - Projekat mikrokontrolerskog čitača Halo kartica DEO II

© 2014 all rights reserved by ePraktikum design by Pinky Poslednja promena: 06 Jan 2014. 13:01:02