FORUM         KONTAKT  
English language
     
Spisak izmena

15.05.2005.
Inicijalna postavka projekta

Dokumentacija

SCH:
USBMTIV01_sch.pdf

PCB:
USBMTIV01 _pcb.zip


Spisak komponenti:
nema

Download sekcija

Firmware:
(nije besplatan) (email)

Software:
sht11_RTIV_ver4.03.exe
sht11_client_softw.zip
sht11_dts_view1.4.zip

USB Drivers:
usbmtiv01.WinXP

sht11_usbmtiv01.Win9x
(na zahtev email)

Slični projekti
PC USB Merač relativne vlažnosti vlage i temperature vazduha - USBMTIV01
Revizija: 1.0
Datum: 15.05.2005.
   

Ovaj mali uređaj namenjen je da se koristi kao Merač temperature i relativne vlažnosti vazduha sa priključkom na usb port računara. takođe uređaj ne zahteva dodatno napajanje, već ga koristi sa usb porta. upotrebom softvera na pc računaru moguće je vršiti i akviziciju merenih veličina... optimalno korišćenje uređaja će osetiti korisnici laptop računara.

Ovde možete videti galeriju slika USBMTIV uređaja (Dalje...)


Fizički izgled uređaja
Ovaj uređaj predstavlja dosta unapređenu varijantu SHT11 PC merača temperature i relativne vlažnosti vazduha koga smo već publikovali na starnicama ePraktikum-a. Prateći trendove, odlučili smo da takav sličan uređaj ponudimo i u varijanti sa USB priključkom. Ovo nije jedina stvar koja ga čini različitim od prethodnih... Pogledajmo!

Ovaj uređan je zasnovan na nekoliko glavnih osobina:

  • uređaj je veoma jednostavan za izradu
  • baziran je na PIC18F2455 (2550) mikrokontroleru čime je isključena potreba za skupim USB2RS232 konvertorima (FT232, PL2303... i slični)
  • poseduje mogućnost priključenja SHT11 digitalne sonde za merenje temperature i vlažnosti i/ili KTY81-210 temperaturnog senzora
  • indikacija stanja uređaja prikazana je LED diodom
  • uređaj se na PC računaru pojavljuje kao COM port. Prikaz merenih veličina može se vršiti kako običnim terminal programom (Hyperterminal), tako i priloženom aplikacijom čime se dobija mnoštvo dodatnih funkcija

Opis uređaja:

Uređaj se bazira na jedinom čipu, mikrokontroleru PIC18F2455 (PIC18F2550). Ovaj mikrokontroler spada u naprednije serije Microchip PIC mikrokontrolera sa 24/32kb Flash memorije, 2kb RAM memorije i 256by DATA eeprom memorije. Ono što je specifično kod ovog mikrokontrolera je da poseduje USB port, čime je u potpunosti isključena potreba za dodatnim hardverom da bi se priključio na PC računar. Kako je USB port projektovan da se na njemu nalazi stabilisan napon od 5V, kojim se mogu napajati periferni uređaji sa malom potrošnjom, mi smo tu pogodnost u potpunosti iskoristili.

Slika 1 - Električna šema veza
(detaljniju šemu veza možete preuzeti ovde)

Kao što se sa šeme veza može videti uređaj pored samog mikrokontrolera ne sadrži mnogo komponenata. Kristal od 20Mhz čini glavni oscilator mikrokontrolera, R4 i R2 su komponente koje definišu naponske nivoe senzora SHT11, dok su R1 i R3 otpornici u sklopu analognog dela elektornike potrebnog za merenje temperature na KTY81-210 senzoru. Za ove otpornike poželjno je ugraditi metalfilm sa tolerancijom 1%. Ovde treba još skrenuti pažnju na kratkospajače JP1 i JP2, kojima podešavamo mod slanja podataka: za terminal ili za aplikaciju (JP1) odnosno da li je dozvoljena kalibracija merenja temperature senzora KTY81 (JP2). O tome nešto kasnije. Ledica LED1 vrši indikaciju ispravnog rada uređaja i to na sledeći način: ukoliko pravilno blinka uređaj je pravilno priključen na PC računar i drajveri su prisutni, ukoliko je blinkanje nepravilno softver na PC računaru komunicira sa uređajem. Ukoliko je LED1 konstantno upaljena ili ugašena uređaj nije aktivan, a razlog može biti kako nepostojanje instaliranih drajvera, tako i mogućnost da je PC računar u Sleep modu. (npr. kod laptop uređaja).

Napomena: Ukoliko se pažljivije zagleda šema veza, na portu B mikrokontrolera postoje izvodi LCD_D7...LCD_RS. Ovi pinovi su pri razvoju korišćeni za povezivanje 16x2 LCD-a (HD44780) na kome su paralelno prikazivani podaci od interesa i trenutno merenje veličina. Na kraju smo odlučili da ove izvode ostavimo, ukoliko nekome možda zatreba i ovaj vid prikaza, pored osnovnog na PC računaru. Ako se odlučite da povežete i LCD, nemojte zaboraviti da se on mora koristiti BEZ pozadinskog osvetljenja, u suprotnom uređaj će zahtevati mnogo veću struju sa USB porta što se ne preporučuje.

Hardware:

Uređaj se veoma jednostavno sastavlja, i ne zahteva nikakva hardverska podešavanja. Ukoliko je uređaj pravilno povezan i proveren od eventualnih grešaka, možemo ga povezati na PC računar. Znak da je uređaj funkcionalan je i detekcija novog hardvera odnosno zahtev Windows OS-a za drajverima. Štampanu pločicu namenjenu ovom uređaju dajemo u prilogu:

Slika 2 – Izgled štampane pločice za uređaj USBMTIV01

Ovde možete skinuti zip arhivu sa nacrtima stampane pločice za ovaj projekat u pdf formatu

Firmware:

Za potrebe ovog uređaja napisane su rutine koje opslužuju USB periferiju, zatim LCD koji se opciono može priključiti za potrebe dodatnog prikaza merenja (na PORTB mikrokontrolera), komunikacione rutine za senzor SHT11, kao i rutine za opsluživanje AD konverzije i linearizacije analognog senzora KTY81. Rutine su zbog svoje obimnosti zauzele većinu memorije mikrokontrolera, ali zahvaljujući velikom kapacitetu kako kodne tako i RAM memorije uređaj je u potpunosti urađen sa svim potrebnim zahtevima koje smo postavili u startu. Čak štaviše, ostalo je dovoljno mesta i za neke od budućih implemenatcija u samom firmveru. Ukoliko ste zainteresovani za isprogramirani mikrokontroler ili HEX fajl možete nas kontaktoirati na email ili pomoću kontakt forme na ovom linku...

Software:

Iako smo već pominjali SHT11 RTIV softver na PC računaru on je takođe morao da se izmeni. Njega smo do sada koristili za slične projekte, sa SHT11 senzorom, koji imaju konekciju na PC računar posredstvom RS232 porta (možete ih naći na ePraktikum sajtu). Sada je program sa daleko naprednijim opcijama, i poseduje prilagodljiv interfejs u zavisnosti od uređaja koji se koristi (prethodne verzije SHT11 RTIV uređaja ili USBMTIV01). U slučaju da je na računar povezan USBMTIV01 uređaj, pojavljuje se dodatna stranica sa podešavnjima namenjenim samo ovom uređaju. Sve ostalo u softveru je kompatibilno sa starijim verzijama softvera, koji su već prikazani:

sw ver 4.03 Beta7 (datum 25.04.2005) - sa RS232/USB komunikacijom


SHT11 RTIV software

Noviteti u verziji 4.03 Beta7 : (25.04.2005)

(+) Ubačene rutine za detekciju dozvole kalibracije internog senzora temperature.
(B ) Takođe korigovane rutine za proračun tačke rose, u skladu sa errata dokumentom na sajtu firme Sensirion, januara 2005.
(+) Ubačena mogućnost biranja auto_backup formata snimanja (DTS, TXT, CSV)

(+) Ubacene rutine za auto-konfiguraciju programa u zavisnosti od priključenog uređaja. (upis imena pojedinačnog uređaja, prikaz interne temperature, specifična podešavanja USBMTIV01 uređaja). (B) Takođe ispravljeni neki od pronadjenih bagova, i povećan RS232-Timeout.
(+) Kompletan redizajn softvera, proračun, komunikacija, COM port menadžment, data CAPTURING
(+) dodata podrška za USBMTIV uređaj

Noviteti u verziji 4.01 Beta 2:

(+) Search for RTIV device - Klikom na ovo dugme program će pokušati da pronađe RTIV uređaj na nekom od raspoloživih COM portova.
(+) HIDE - Klikom na ovo dugme program odlazi u systray i nastavlja da radi. Ukoliko se Windows regularno gasi (ShutDown, Restart) program će automatski u Backup folderu da snimi DTS fajl sa svim podacima u toj sesiji, čime će podaci biti sačuvani. Ukoliko se na ikonicu u systray-u klikne dva puta program će opet dobiti normalnu formu.
(+) AutoREFRESH - Na svakih 10-ak sekundi ukoliko uređaj nije prisutan program će pokušati da ostvari komunikaciju.
(+) Dva načina prikaza veličina (digital i analog) - Da bi ste promenili prikaz kliknite na [Switch view]
(+) Implementirana posebna stranica SETUP na kojoj postoji sledeće:
(o) AutoSTART - ukoliko je opcija uključena pri startu programa izvršiće se automatska konekcija na uređaj
(o) AutoHIDE on Startup - ukoliko je opcija uključena pri startu programa on odlazi u systray i nastavlja sa radom.
(o) AutoBACKUP - ukoliko je ova opcija uključena program će u zadatom folderu, na zadati interval, snimati DTS fajlove čime je omogućeno da i ukoliko dođe do nestanka struje postoji kompletan kumulativan zapis do poslednjeg snimanja.
(o) Auto podsetnik za snimanje fajlova pri izlazu iz programa - ukoliko je ova opcija uključena program će uvek pri izlazu iz programa pitati da li da snimi fajl.

Download: sht11_403_install.exe

SHT11 Client NODE software
Noviteti u verziji 1.0:
(+) Inicijalna verzija - Nema podešavanja

Download: sht11_client.exe

SHT11 DTS View software
Noviteti u verziji 1.4:
(+) Kompatibilnost sa ATIV DTS fajlovima pri čemu korisnik ima mogućnost da izabere i BrojZapisa
(+) Opcije Zoom+, Zoom-, Normal
(+) Poboljšane Print rutine

Download: sht11_dts_view_14.zip

Podešavanje uređaja:

Uređaj može raditi u dva moda pri komunikaciji sa PC računarom:
(1)
ukoliko je JP1 kratkospojen, podatke sa uređaja možemo videti u bilo kom terminalu (Slika 3)
(2) ukoliko je JP1 otvoren, uređaj će komunicirati sa aplikacijom SHT11 RTIV software koju smo prethodno opisali.Slika 3
Komunikacija sa uređajem pomoću Terminala

Ukoliko imate potrebe da izvršite kalibraciju internog senzora (KTY81) potrebno je da JP1 kratkospojite.

Kada je uređaj završen kratkospajači podešeni, priključujemo ga na PC računar. Windows operativni sistem bi trebao da prepozna novi hardver i da zatraži drajvere. Drajvere za ovaj uređaj možete preuzeti ovde. Napomenimo da su drajveri za WinXP i Win2000. Ukoliko su vam potrebni za Win98SE ili WinME možete nam se obratiti na email. Pri završetku instalacije, u Controll panelu windowsa bi trebalo da se pojavi novi COM port. Sada je još potrebno startovati aplikaciju sa kojom će uređaj komunicirati, a u zavisnosti od kratkosapajača JP1. Ako je on otvoren potrebno je startovati SHT11 RTIV software i kliknuti na dugme [Search for DEVICE]. Nakon par trenutaka softver bi automatski trebao da pronađe na kom COM portu se nalazi uređaj i da započne komunikaciju.

Preostaje samo još da ukoliko imate potrebu za kalbracijom internog senzora KTY81 (upoređivajući temperaturu sa nekim fabričkim termometrom), podesite offset temperature. To možete uraditi na stranici USBMTIV01 u programu, jednostavnim unošenjem korekcione vrednosti sa prefiksom + ili -. Senzor SHT11 nije potrebno kalibrisati, jer je to već pri proizvodnji u samoj fabrici urađeno. Kada ste zadovoljni kalibracijom možete ukloniti JP2, čime se osiguravate da vrednost kalibracione konstante nećete neželjeno promeniti.

Ukoliko ima nekih nejasnoća javite se na: npejcic@epraktikum.iz.rs

© 2014 all rights reserved by ePraktikum design by Pinky Poslednja promena: 06 Jan 2014. 13:01:02